سلام

بی کسی یعنی ...

بی کسی یعنی درد ودل بادیوار

بی کسی یعنی نمی فمدت کسی انگار

بی کسی یعنیگریستن با سکوت

بی کسی یعنی پرواز و سقوط

بی کسی یعنی پرواز وسقوط

بی کسی یعنی قصه ی لیلی بی مجنون

بی کسی یعنی بدبختی تا مرز جنون

بی کسی یعنی مرگ و زندگی

بی کسی یعنی سکوت بی درنگ

بی کسی یعنی قلبی بی تپش

بی کسی یعنی جهنم در بهشت

بی کسی یعنی نفهمیدن خدا

بی کسی یعنی گم شدن در لاینتها

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:14  توسط نرگس  |